Terminy posiedzeń KSI:


7 luty 2022 rok

Godzina 17:15
Biuro hufca ul. Jana Pawła II 6, 44-300 Wodzisław Śląski 

Chęć udziału w posiedzeniu KSI należy zgłosić mailowo na 14 dni przed planowanym terminem przybycia, załączając odpowiednie dokumenty (zgodnie z Regulaminem KSI Hufca Ziemi Wodzisławskiej) 

 

hm. Grzegorz Fidyka- Przewodniczący KSI

phm. Ewelina Grosman - zastępczyni Przewodniczącego KSI

phm. Renata Langer - sekretarz KSI

hm. Urszula Ryszka

hm. Maria Kmiecik

hm. Justyna Pytlik

hm. Edward Kominek