Terminy posiedzeń KSI 2022

Terminy posiedzeń KSI:


7 luty 2022 rok

Godzina 17:15
Biuro hufca ul. Jana Pawła II 6, 44-300 Wodzisław Śląski 

Chęć udziału w posiedzeniu KSI należy zgłosić mailowo na 14 dni przed planowanym terminem przybycia, załączając odpowiednie dokumenty (zgodnie z Regulaminem KSI Hufca Ziemi Wodzisławskiej)