Terminy posiedzeń KSI 2023

Terminy posiedzeń Komisji Stopni Instruktorskich w roku 202313 lutego 

13 marca

11 kwietnia 

8 maja 

12 czerwca

11 września 

9 października 

13 listopada

11 grudnia  

 

Godzina: 17:00

Biuro hufca ul. Jana Pawła II 6, 44-300 Wodzisław Śląski 

 

Chęć udziału w posiedzeniu KSI należy zgłosić mailowo na 14 dni przed planowanym terminem przybycia, załączając odpowiednie dokumenty (zgodnie z Regulaminem KSI Hufca Ziemi Wodzisławskiej)