Skład KSI

 

hm. Grzegorz Fidyka- Przewodniczący KSI

phm. Ewelina Grosman - zastępczyni Przewodniczącego KSI

phm. Renata Langer - sekretarz KSI

hm. Urszula Ryszka

hm. Maria Kmiecik

hm. Justyna Pytlik

hm. Edward Kominek