Władze Hufca

 • phm. Dominik Barabasz - Komendant Hufca
 • hm.   Maria Kmiecik - Skarbnik Hufca
 • pwd. Tomasz Kazubski - Członek KH ds. Pracy z kadrą
 • phm. Ewelina Grosman - Członkini KH ds. Programowych
 • phm. Paulina Kwiatoń - Członkini KH ds. Organizacyjnych
 • phm. Katarzyna Król - Członkini KH ds. Kwatermistrzowskich 
 • phm. Monika Gwizda - Członkini KH ds. Wizerunku i Promocji

Komisja Rewizyjna

 • phm. Katarzyna Burszczyk- przewodnicząca
 • pwd. Gabriela Szopa - z-ca przewodniczącej
 • hm.   Andrzej Gola - członek

Sąd Harcerski Hufca

 • hm. Urszula Ryszka - przewodnicząca
 • hm. Edward Kominek - członek
 • hm. Justyna Pytlik - członkini