Zjazd Zwyczajny Hufca

Utworzono: 09 wrzesień 2019

 

kolkaZ 39

 

Podaję do informacji, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 2 września 2019 r. podjęła uchwałę nr 4/2019 o zwołaniu zjazdu zwyczajnego na dzień 25 października 2019 r. godz. 18.00 w siedzibie Hufca Ziemi Wodzisławskiej, ul. Jana Pawła II 6 w Wodzisławiu Śl.


CZUWAJ !
phm. Dominik Barabasz